Vanden Avenne intergreert fermentatieproces in droogvoerfabriek

Op Agriflanders pakte voederfabrikant Vanden Avenne met zijn vernieuwd assortiment Pro-Fit uit. Bij de productie van die voeders komt een fermentatieproces kijken dat – en dat is op dit moment nog uniek – geïntegreerd werd in de droogvoederfabriek.

 

Blijkt dat men in Ooigem al in 2009 met het idee aan de slag ging. Een en ander kaderde in de zoektocht van de voedertechneuten naar een betere benutting van de grondstoffen.

“Eerder waren we erop uitgekomen dat er een discrepantie was tussen de CVB-verteringstabellen die iedereen gebruikt en de reële verteringswaarden van de grondstoffen al naargelang o.a. het jaar en de streek”, stelt varkensnutritionist Frederik Dieryckxvisschers. “Bij het maken van een formule met gelijke nutriënten verwacht men net dezelfde waarden te vinden. Maar we zagen bijvoorbeeld dat een tarweformule altijd beter was dan een maïsformule. We pakten dit vraagstuk aan door de ontwikkeling van een theoretisch model waarmee we – na validatie in het labo – correcte verteringscoëfficiënten voor onze grondstoffen konden bepalen.”

Ook het productieproces in de fabriek werd onder de loep genomen. Hier werd immers ondervonden dat er voor gelijke nutriënten andere resultaten gehaald werden al naargelang er meel of een geëxpandeerde korrel werd geproduceerd. Commercieel directeur Claerhout: “Je zag daar makkelijk 5 procent verbetering met de korrel en dit ondanks het feit dat het nutritioneel telkens om dezelfde formule ging.”

Ten slotte werd ook nagegaan welke technieken er waren om de grondstoffen nog meer te ontsluiten voor het varken. Ziedaar hoe het fermenteren van grondstoffen in beeld kwam. Dieryckxvisschers opnieuw: “Belangrijkste effect is dat je prebiotica produceert – versta, grondstoffen voor goede bacteriën – je produceert ook probiotica en bij het fermenteren ten slotte komen er bijproducten zoals zuren vrij. Die worden vaak gebruikt om maagdarmstoornissen te voorkomen.”

Bleek dat ze bij fermenteren opnieuw ongeveer 5 procent winst konden maken; voor alle duidelijkheid: uitgaande van dezelfde grondstoffen.

Finaal bestond de grote uitdaging er in een techniek te vinden die toeliet om het fermentatieproduct te integreren in het productieproces van een droogvoederfabriek. Dat is geen evidentie, want de belangrijkste grondstof voor fermentatie is water. “Dat het ons gelukt is danken we aan het feit dat we met de kennis van de verteringscoëfficiënten grondig konden selecteren op grondstoffen die als microcomponenten in ons voeder interessant waren”, weet de nutritionist. “We zijn er in geslaagd om een heel klein aandeel van ons voeder te fermenteren met toch een grote impact op het gehele productieproces. Precies daarvoor heeft Vanden Avenne een patent verworven, eerst voor België (in september 2016, redactie), daarna voor Nederland en intussen voor de EU 27.”

Vandaag bevatten alle Vanden Avenne-varkensvoeders dan ook een gefermenteerd nutriënt. Het nieuwe gamma kreeg de naam Pro-Fit.